Skip to Main Content
 

Клиенти

Основен приоритет в работата на А.К.Т.А. ООД е изграждането на качествени информационни системи с богата функционалност, надеждна поддръжка и ефективно бъдещо развитие.

Банковата Информационна Система “АБанк” или отделни нейни модули са внедрени в следните финансови институции:
-    Обединена българска банка АД
-    БАКБ АД
-    ПОАД ЦКБ-Сила
-    ПОК ДСК-Родина АД
-    ПОД Бъдеще АД
-    ПОД Топлина АД
-    ПОК Съгласие АД
-    Пенсионноосигурителен институт АД
-    ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД

Информационната система “Пенсионен фонд” е най-популярния в страната софтуер за автоматизация на работата в пенсионно осигурителните дружества. Системата обслужва 80% от пазара на доброволното и задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Клиенти на А.К.Т.А. са осем от десетте лицензирани пенсионно осигурителни компании в страната, както следва:
-    ПОАД ЦКБ–Сила
-    ПОК ДСК–Родина АД
-    ПОД Бъдеще АД
-    ПОК Съгласие АД
-    ПОД Топлина АД
-    Пенсионноосигурителен институт АД
-    ОББ Пенсионно осигуряване
-    ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД

Застрахователният софтуер на А.К.Т.А. ООД се ползва от следните компании:
-    ЗАД БЪЛГАРИЯ
-    ДЗИ Животозастраховане ЕАД
-    Фи Хелт Застраховане АД
-    ОЗОФ Доверие ЗАД
-    ЗД ЕВРОИНС АД
-    ЗК Аксиом ЕАД

Нашият адрес: София 1784, ж.к. Младост 1, ул. "Григорий Горбатенко" №6, Тел: (+359 2) 8077059 Email: