Skip to Main Content
 

За нас

МИСИЯ

Мисията на А.К.Т.А. ООД е разработка, внедряване, поддръжка и развитие на специализирани информационни системи, които адекватно покриват технологията в конкретни предметни области и удовлетворяват специфичните изисквания на нашите клиенти. А.К.Т.А. ООД се стреми да бъде надежден стратегически партньор в развитието на ИТ архитектурите на своите клиенти.

ЦЕЛИ

Целта на А.К.Т.А. ООД е да предоставя качествени продукти и услуги на своите клиенти през целия процес на разработка, внедряване и поддръжка. Клиентите на компанията разчитат на ефективни консултации, качествени продукти, успешно внедряване, и надеждна поддръжка и развитие.

Качеството на продуктите и услугите на А.К.Т.А. ООД е основен приоритет на компанията. Разработените от нея информационни системи са предназначени за автоматизация на специализирани технологични процеси във финансови институции. По тази причина удовлетворението на клиентите е ключов фактор за успешния бизнес на компанията.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

  1. А.К.Т.А. ООД се стреми да постигне удовлетвореност на клиентите си чрез постоянно подобряване на своите продукти и услуги по отношение на функционалност и качество.
    • Функционалното обогатяване на софтуера се постига чрез разработката на нови технологии, отговарящи на изискванията на пазара и промените в нормативната уредба в конкретната предметна област.
    • А.К.Т.А. ООД се стреми да подобри качеството на своите продукти чрез усъвършенстване на вътрешните процеси в цикъла на софтуерна разработка – анализ, проектиране, контрол на качеството и цялостното управление на проектите. Последващото внедряване и поддръжка на системите също са обект на усъвършенстване чрез изготвяне на адекватна документация, наблюдение и контрол на процесите, анализ на постигнатите резултати и превантивни и коригиращи действия по необходимост.
  2. А.К.Т.А. ООД работи за постоянното обучение и усъвършенстване на своите служители както в областта на информационните технологии, така и в конкретните предметни области, които продуктите на фирмата покриват. Професионализмът на екипа на компанията е ключово условие за предоставяне на надеждни и качествени продукти и услуги.

Нашият адрес: София 1784, ж.к. Младост 1, ул. "Григорий Горбатенко" №6, Тел: (+359 2) 8077059 Email: